Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

J.W.-Yhtiöt Oy
Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti
Y-tunnus: 1742521-6

Rekisterin nimi

J.W.-Yhtiöt Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisteritietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään lainapäätösten tekemiseen, asiakkaiden tunnistamiseen, laskutukseen sekä suoramarkkinointiin.

Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman suostumuksen perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot luottoasiakkaista:

- Nimi
- Henkilötunnus
- Puhelinnumero
- Osoite
- Pankkiyhteys
- Luotonantoon ja laskutukseen liittyvät tiedot
- Asiakkaan itse ilmoittamat lisätiedot

Myyntihistoriatiedot säilytetään enintään 5 vuoden ajan ja maksusaatavatiedot kunnes maksut on kokonaisuudessaan suoritettu.

Rekisterin tietolähteet

Asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot, henkilöluottotiedot (Suomen Asiakastieto Oy, Soliditet), Väestörekisterikeskus sekä puhelin- ja osoitetietoja tarjoavat yritykset.

Asiakasrekisteriin rekisteröidään luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa puitteissa.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on teknisesti suojattu ja kaikki tiedot käsitellään aina luottamuksellisesti.